​Lækagesporing på vand og varme installation

Har du mistanke om lækage i dine rør? Det kan være et rigtig alvorligt problem. Jydsk Termograficenter kan ved brug af forskellige sporingsmetoder, der bl.a. indbefatter anvendelse af lyd- og gasudstyr, hjælpe med at lokalisere lækager i jorden og på mindre og størrevandværks installationer.

Vi udfører lækagesporing for både private og erhverv, specifikt har vi mange vandværker som kunder, da sikringen af driften indebærer en regelmæssig sporing af lækager. Vores kunder befinder sig primært i og omkring Viborg, Aarhus og Randers.

Hvordan udføres lækagesporing?

Enhver mistanke om spild skal tages alvorligt, da det ellers kan få store økonomiske og driftsmæssige konsekvenser for mindre vandværker, men også for private grundejere. Selv et mindre vandspild kan hurtigt føre til, at grænsen for spild på 10 % overskrides.

Lækagesporing på vandbårne anlæg udføres med isotop, sporgas, lytteudstyr eller termografi. Der kan også i mange tilfælde være tale om en kombination af disse metoder. Som noget nyt har vi investeret i en Correlator. Det er et instrument, som kan sammenligne støjmønstre, udregne deres forsinkelse og derved angive hvor langt ude på et rør, lækagen ligger. Vi har brugt instrumentet i flere sager med fine resultater.​

​Sporing med radioaktiv isotop

OBS! : Der kan ikke spores med Isotop for tiden. Der kan ikke leveres Isotop til landet. Dette gælder alle sporingsfirmaer i Danmark.​

En radioaktiv isotop er velegnet til at spore lækager på vand og varmeinstallationer. Isotopen kan modsat gassen sende signal igennem plastic og andet kunststof, og den kan spores gennem ca. 40 cm beton. Ved sporing med isotop skal kedler og beholdere kunne afspærres med ventiler eller være nemme at frakoble.

I visse tilfælde er det nødvendigt at afmontere en radiator for at kunne skylle rørene i et givent område. I tilfælde, hvor der er tale om Wicu-kobberrør, som blev brugt meget i 80’erne, kan placeringen af lækagen blive upræcis, fordi væsken kan løbe ind i plastickappen, der omslutter røret. I disse tilfælde kan vi genspore, når røret er blotlagt, og man kan se hvilken side, vandet kommer fra.

Inden isotopsporingen begynder, skal alle synlige lækager være udbedret. Det vil sige, at hvis der er pakdåser ved radiatorer, der drypper eller ventiler i fyrrum og radiatorer, der er utætte. Fælles for alle metoder for lækagesporing er, at der skal være tale om en reel lækage, dvs. trykfald på et afkølet anlæg.

Sporingen med isotop er ikke forbundet med nogen strålingsfare, da sporing med isotoper udføres i henhold til regulativer udstedt af Statens institut for strålehygiejne. Desuden er alle vores teknikere certificeret af SIS.

Sporing med termografisk kamera

Termografikameraer kan bruges i de tilfælde, hvor der er en rimelig udstrømning af væske på vandinstallationer og varmeanlæg i boligen og/eller jorden. Ved lækagesporing med termografi skal der kunne observeres en temperaturforskel, det vil sige, at man ikke kan bruge metoden på steder, hvor der er solskin eller anden varmepåvirkning.

Sporing med lytteudstyr

Lytteudstyr kan bruges som retningsgiver ved en lækagesporing på metalrør. Metoden kan sjældent stå alene, men kombineres gerne med sporgas og isotopsporing. Vi har dog et specielt lytteapparat, der kan lokalisere og indkredse mindre lækager i et udendørs miljø. Hvis er er meget støj i området, såsom pumper, trafik o. lign., er metoden ikke optimal.​

Sporing med sporgas

Sporgas kan bruges i mange tilfælde, men ikke på steder hvor der er plastic eller lignende membraner, det være sig alle nyere vådrum og rum, som har vinyl eller flydende trægulve og steder, hvor rørene går i krybekælder. I disse tilfælde er sporing med gas kun retningsgivende i forhold til hvilken ende af huset, der er tale om. 

Det optimale mål for sporgassen er rør nedstøbt i betongulve, flisegulve uden vådrumssikring og udendørs områder under jord- eller asfaltdække.

Kontakt os og hør mere om lækagesporing

Har du spørgsmål til vores metoder, ydelser eller priser, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os.
​Derved kan vi få uddybende kendskab til opgaven, og de udfordringer der måtte være, så vi sammen kan vælge den helt rigtige metode til lækagesporing på din grund.

Du kan kontakte os på telefon 86 42 94 08 eller vores e-mail mail@jydsktermo.dk

HAR du et spørgsmål?

Ring til en af vores TEKNIKERE, eller

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmaoplysninger​

Jydsk Termografi Center

CVR: 21783692

Adresseoplysninger​

Alsikevej 10
8920 Randers

Vores teknikere kører på opgaver i hele landet.

Kontaktoplysninger

Tlf.: 86 42 94 08 

E-mail: mail@jydsktermo.dk