​Multi Seal er et tætningsmiddel der kan bruges til at udbedre lækager på skjulte rør i gulve og vægge. Man undgår at bryde hul i gulve og vægge. Undgår støj, støv . Undgår at skulle have en toiletvogn stående i indkørslen, og at have håndværkere til at være i dit hus i en længere periode.

Vi udfører tætning af rørinstallationer efter producentens anvisninger. Det vil sige, at en behandling med Multi Seal kræver flere besøg da behandlingen skal foregå, over flere dage. Inden en behandling går i gang, tager vi en vurdering af installationen. 

Der kan være flere ting, der kan være afgørende for resultatet, og kundens oplevelse af behandlingen. Hvis der f.eks. er radiator ventiler der er utætte, åbne ekspantioner eller andre ting, der gør at væsken kommer i forbindelse med luften( Co2), som får den til at hærde op de forkerte steder.

En behandling med Multi Seal, behandler kun det, eller de områder, hvor røret er utæt. Hvis et rør er tæret pga. udefra kommende fugt, men ikke er utæt, bliver røret ikke behandlet på dette sted.

​Multiseal er et flydende tætningsmiddel som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø hvor en lækage skal tætnes. Multiseal kan således bruges til lukkede kredse i fjern-varmesystemer, alle varmeanlæg med oliefyr eller brændselskedler, gulvvarmesystemer, afløbs- og kloaksystemer. Der findes også Multiseal til drikkevandsinstallationer, gasinstallationer, solvarmeanlæg og poolsystemer.

Et af Multi Seal produkterne kan tilføres et lukket varmesystem, som skal forblive i systemet. Dette middel laver en konstant  tættende virkning. Det vil sige, at hvis der efter påfyldningen opstår en lækage, så tætnes den med det samme. Midlets PH værdi skal tjekkes en gang årligt, for kontrol at at vikningen stadig er intakt. 

Hvis midlet skylles ud at anlægget, åbner skaderne sig igen.  Dette middel vil være optimalt til anlæg der står for udskiftning, men man gerne lige vil udsætte tidpunktet,  til det passer ind i planlægningen.

Betingelsen for, at Multi Seal kan virke, er at der er Co2 til stede. Det vil sige, at rør, der ligger omgivet af  vand ikke kan behandles med Multi Seal. Rør der ligger i jorden kan heller ikke behandles med Multi Seal. Rør der er indstøbt i beton, kan godt behandles med Multi Seal.

I flere tilfælde vil det være optimalt, at rense rørene for belægning, således at der kan ske en binding til selve rør materialet, og ikke belægningen. Dette er typisk brugsvandsrør.

Er du interresseret i at høre nærmere om dette produkt, og om det passer til dit anlæg?

Så giv os et ring, eller skriv til os.

Firmaoplysninger​

Jydsk termograficenter

CVR: 21783692

Adresseoplysninger​

Alsikevej 10
8920 Randers

Kontaktoplysninger