Lækagesporing​

Lækagesporing:

​Lækagesporing på vandbårende anlæg udføres med Isotop,  sporgas, lytteudstyr eller termografi.  Der kan også i mange tilfælde være tale om en kombination af disse metoder.

Radioaktiv isotop er velegnet til at spore lækager på vand og varmeinstallationer. Isotopen kan modsat gassen sende signal igennem plastic og andet kunststof, isotopen kan spores gennem ca. 40 cm beton. Ved sporing med isotop skal kedler og beholdere kunne afspærres med ventiler, eller være nemme at frakoble. I visse tilfælde er det nødvendigt at afmontere en radiator for at kunne skylle rørene i et givent område. I tilfælde hvor der er tale om Wicu kobber rør, som blev brugt meget i 80èrne, Kan placeringen af lækagen blive upræcis, fordi væsken kan løbe i plastickappen der omslutter røret. I disse tilfælde kan vi genspore når røret er blotlagt, og man kan se fra hvilken side vandet kommer fra.

Inden der startes med isotop sporing skal alle synlige lækager være udbedret, det vil sige at hvis der er pakdåser ved radiatorer der drypper, ventiler i fyrrum eller radiatorer der er utæt. Fælles for alle metoder er at der skal være tale om en reel lækage. D.v.s. Trykfald på et afkølet anlæg.​

Sporingen med isotop er ikke forbundet med nogen strålingsfare, da sporing med isotoper udføres i henhold til regulativer udstedt af Statens institut for strålehygiegne. Desuden er alle vores teknikere, certificeret af SIS.​

Termografi kamera kan bruges i tilfælde hvor der er en rimelig udstrømning af væske på vandinstallationer og varmeanlæg, i hus og i jord. Ved sporing med termografi skal der kunne observeres en temperaturforskel, det vil sige at man ikke kan bruge metoden på steder hvor der er solskin eller anden varmepåvirkning.


Lytteudstyr kan bruges som retningsgiver ved en sporing på metalrør. Metoden kan sjældent stå alene, men kombineres gerne med sporgas og isotopsporing. Vi har dog et specielt lytteapperat der kan lokalisere og indkredse mindre lækager i udendørs miljø. Hvis er er meget støj i området, såsom pumper, trafik o. lign. Er metoden ikke optimal.​

Sporgas kan bruges i mange tilfælde, men ikke på steder hvor der er plastic, eller ligende membran. Det vil sige alle nyere vådrum og rum som har vinyl eller flydende trægulve, steder hvor rørene går i krybekælder. I disse tilfælde er sporing med gas kun retningsgivende, (hvilken ende af huset er der tale om). Det optimale for sporgassen er rør nedstøbt i betongulve, flisegulve uden vådrumssikring og udendørs unde jorddække eller asfaltdække.

​​

​Sporing på vandværker

Enhver mistanke om spild skal tages alvorligt, da det ellers kan få store økonomiske og driftsmæssige konsekvenser for mindre vandværker. Selv et mindre vandspild kan hurtigt føre til at grænsen for spild på 10 % overskrides.​

Jydsk Termograficenter kan ved brug af forskellige sporingsmetoder, der bl.a. indbefatter anvendelse af lyd- og gasudstyr, hjælpe med at lokalisere lækager i jorden og på mindre og større vandværks installationer.​ 

Som noget nyt, har vi investeret i en Correlator. Det er et instrument, som kan sammenligne støjmønstre, og udregne deres forsinkelse, og derved angive hvor langt ude på et rør, at lækagen ligger. Vi har brugt instrumentet i flere sager, med fine resultater.

HAR du et spørgsmål?

Ring til en af vores TEKNIKERE, eller

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmaoplysninger​

Jydsk termograficenter

CVR: 21783692

Adresseoplysninger​

Alsikevej 10
8920 Randers

Kontaktoplysninger